Selected financial information

15-04-2019

  in €
Selected financial data (year) 2017
Net revenues from sales of products, goods and materials 86 043
(177)
Profit (loss) Gross (387)
Profit / (Loss) attributable to owners of the parent  (378)
Total assets 23 532
Liabilities and provisions for liabilities 21 952
Long-term liabilities 6 816
Short-ter liabilities 15 135
Equity capital 1 602
Share capital 675
 Book value per share  0,15

* w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską