Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.06.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.04.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18.05.2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 21.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23.06.2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19.02.2015 r.

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18.06.2014 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.01.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.06.2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 23.04.2013 r.